הסכם התקשרות

להורדת ההסכם לחץ כאן

הסכם התקשרות: אלפנט טורס – ונציגה יוניגלוב סחר
חברת אלפנט טורס בסרילנקה תספק שרותי קרקע בסרילנקה ובמלדיבים ללקוחות בארץ
• טיסות לסרי לנקה יוזמנו עי הלקוח אצל סוכן נסיעות בארץ.  או ע”י חברת יוניגלוב [מסוכן הנסיעות של החברה]-לפי בקשת הלקוח

מה כולל המחיר
• לינה לאדם בחדר זוגי HB  (חצי פנסיון ארוחות בוקר וערב) או  לפי מה שסוכם  לינה וארוחת בוקר או חדר ליחיד לאדם בחדר (המיותר ימחק)  ובהתאם למסמך המפרט את התנאים הצמוד למסלול שנקבע עבור המטייל
• רכב  ממוזג ונהג [שהוא גם מדריך מקומי]דובר אנגלית מהשדה התעופה לאורך כל הטיול עד חזרה לשדה התעופה
• כניסות לכל האתרים המוזכרים במסלול במידה וסוכם ,ופעילויות שסוכמו בלבד(מופיע במסלול)

מה לא כולל המחיר
• צילום וידאו במקומות שנדרש היתר בתשלום .
• ארוחות צהריים במשך הטיול –[במיקרה שסוכם HB   -יכלול הטיול ארוחת בוקר וארוחת ערב]  במיקרה וסוכם לינה וארוחת בוקר יכלול הטיול ארוחת בוקר בלבד
• כניסות לאתרים שלא הוזכרו במסלול או פעילות נוספת שלא הוזכרה כמו  סוסים אופני הרים  וכולי.
• טיפים למדריך או לצוות המלון.
• כל מה שלא פורט בסעיף “מה כולל המחיר”.

תנאים נוספים
• הסיור בשמורות ובאתרים על אחריות המטייל יש להצטייד בביטוח מטיילים ישראלי
• ביטוח הנסיעה בגיפים בספארי הוא מינימלי ויש לדאוג לכיסוי מתאים בביטוח הנסיעות הישראלי.
• כניסה למלונות מהשעה 12:00
• פינוי החדרים עד השעה 11:00
• לא יתקבל זיכוי /קיזוז תשלום בעקבות ביטול מלון  או פעילות במהלך הטיול
• פעילויות נוספות במהלך הטיול (שלא הופיעו במסלול הטיול החתום) יחויבו בתשלום מלא
• כל בקשה במהלך הטיול לשינוי מלון או שידרוג חדר תהיה בהתאם לזמינות ותחויב בתשלום מלא
• שינוי נתיב הכרוך בנסיעה ארוכה יותר יחויב בתשלום

תנאי תשלום
התשלום יתבצע בהפקדה לחשבון החברה  או בכל דרך אחרת שתוסכם ע”י הצדדים
30% בסגירת העיסקה
התשלום במלואו יגבה  21 יום לפחות לפני היציאה מהארץ

דמי ביטול
• במידה ותאלץ לבטל את הזמנתך,על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה..
• ביטול העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה כתובה למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול שיחולו לפי הפרוט הבא.
• מ21-7 ימי עבודה לפני היציאה 50% משווי העסקה לנוסע.
• מ7ימי עבודה עד מועד הטיסה 100% משווי העסקה לנוסע.
• במידה והלקוח יבטל יותר מ21 ימי עבודה לפני הטיסה הסכום שהופקד כמקדמה יוחזר ללקוח
בניכוי 100$ לאדם –הוצאות החברה

מיסים והטלים
• מיסי הנמל או כל מס אחר, הינם נכונים ליום ביצוע העסקה ולמסלולים המפורטים.
• כל שינוי שיגרום לתוספת במיסי נמל דלק והיטל אחר  כגון עלות ויזה יהיו על חשבון הנוסע.
 
משתתפי הטיול
• הטיולים פתוחים להרשמה ללא הגבלה במקרה ומדובר בקבוצה אין החברה אחראית שתהייה התאמת גיל המשתתפים ו\או כישורים ו\או מקצועם ו\או דתם לאומם.
• המארגן יוצא מתוך הנחה שהנוסע מצהיר ומאשר בפני סוכן הנסיעות שמצבו הבריאותי והנפשי מאפשר לו להשתתף בטיולי החברה.
• כל תקלה והוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הבריאותי והנפשי של הנוסע תחול על הנוסע.

כח עליון

• המארגן יהיה פטור מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול תוכניות הטיול בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו\או בעקיפין כתוצאה משביתות,סגר,הפרות סדר,שריפה,הצפה,מזג אויר ,מרי אזרחי,מלחמה,פלישה,מצב חרום,מעצרים,תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון.
• מזג אוויר
 • המארגן אינו יכול להתחייב או לשאת בתוצאות של מזג האוויר השוררים בזמן החופשה.

כניסות לאתרים
• יתכנו מצבים כי חלק מהאתרים יוגבלו עקב סיבות שלא תלויות בנו ואינם בשליטתנו כגון מזג אוויר,שיפוצים,ועוד.

אשרות ודרכונים
• אין המארגן אחראי לנזקים שיגרמו לנוסע עקב אי טיפול באשרות המתאימות. טרם יציאתו מהארץ בדרכון מוגבל,או אי התרה להנפקת אשרה הנפקת האשרות הם באחריות הנוסע בלבד.
• על הלקוח לציין את אזרחותו בפני הסוכן , על הדרכון להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה מהארץ.
• כל הוצאה הנגרמת בגין דרכון לא תקין או אשרות נסיעה לא תקינות המונעות כניסה למדינה כלשהיא,תחול על הנוסע.

ארוחות
• המארגן יעשה ככל יכולתו ליידע את חברות התעופה והמלונות על בקשה לאספקת מזון(צמחוני כשר וכיו”ב). אך אינו אחראי לאספקת מזון מכל סוג שהוא. האחריות על אספקת המזון בטיסות על חברת התעופה, גם אם צוין בזמן ההרשמה נדגיש כי העניין בגדר בקשה בלבד.

כבודה
• תובלת המזוודות והמטען הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה
• אין המארגן אחראי לנושא הסבלות ואספקת העגלות והמזוודות בשדה התעופה ובתי המלון.

בתי מלון
• המארגן יעשה ככל ביכולתו לשכן את המטיילים בבתי מלון על פי הדרוג המפורסם.
• רמת בתי המלון נקבעת על פי משרד התיירות המקומית בכל מדינה ומדינה.
• החדרים הזוגיים בבתי המלון כוללים לעיתים שתי מיטות נפרדות כפי הנקבע ע”י בתי המלון.
• אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה גם אם הוזמנה מראש.
• אין המארגן מתחייב לחדר מסויים בתוך בית המלון אלה עם הוזכר במפורשות בהזמנה.
• נוסע המעוניין בחדר יחיד חייב להזמין את החדר מראש ולשלם את התוספת הנקובה..
• במקרה של הזמנת חדר לשלושה תיתכן שתוכנס מיטה נוספת או מתקפלת לחדר זוגי.
• מיזוג אוויר: אין הפעלת מיזוג האוויר באחריות המארגן . אין באפשרותנו לשאת באחריות בלעדית להפעלתו. הפעלת המזגנים הינה באחריות בתי המלון
• במקרה של רישום יתר על ידי בתי המלון, או בעיה תיפעולית כול שהיא או בעיה הנובעת מכח עליון, רשאי הסוכן להעביר • את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה או גבוהה יותר.
• האחריות לכך לרבות העברה למלון חלופי בידי הנהלת המלון\הסוכן המקומי.

תחבורה
• לביצוע התוכנית המארגן יעמיד לרשות הקבוצה רכב פרטי/ ואן/ מיניבוס / אוטובוס תיירים בהתאם לגודל הקבוצה.
• המארגן מתחייב לספק שרותי הסעה בהתאם לאתרים המופיעים בתוכנית הטיול.
• הרכבים כולם ממוזגים יחד עם זאת אין המארגן אחראי לעוצמת מיזוג האויר סוגו והפעלתו ע”י הנהג.
• בזמן המתנה לקבוצה אסור להשאיר את מנוע הרכב פועל

ביטוח
• חובת הנוסע לבטח את עצמו בפוליסת ביטוח ומטען.
• המארגן אינו אחראי לנזקים שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונה,מחלה,רשלנות הנוסע,נזק למטען.
• או נזק ישיר או עקיף העלולים להיגרם במהלך הטיול עקב מעשי אלימות איבה,גניבה,אבדה,תאונה,הוצאות רפואיות וכיו”ב.
• כל נזק ו\או אובדן רכוש ו.או הוצאות נוספות אשר יגרמו למשתתף בטיול מסיבות שאינם בשליטתו של המארגן ,יחולו על המשתתף לבד.
• במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו ארצה,עקב הארועים המפורטים בסעיף זה ,לרבות מקרים של מוות/ מחלה של קרוב משפחה יהיה זה באחרויותו הבלעדית של הנוסע לארגן לעצמו את החזרה ארצה על כל המשתמע מכך ,ואין מדריך הטיול או החברה אחראיים לחזרתו ארצה
• המארגן ממליץ לכל נוסע להצטייד בתעודת ביטוח רלוונטית המכסה מקרים אלו.

חיסונים
• מידע על הצורך לחיסונים למינהם יעשה ישירות ע”י הנוסע בלשכת בריאות המחוזית,או במרפאות למטיילים ברחבי הארץ ובאחריותו.

דמי שתייה טיפים
• דמי השתייה מיועדים לנותני השרותים בחו”ל (נהגים,מורי דרך מקומים,מלצרים חדרנים וכיו”ב)
ו• הם אינם כלולים במחיר הטיול. תשלומים אלו  נתונים לשיקולו של הנוסע לפי שביעות רצונו מהשרות.
• תשלומים נוספים במשך הטיול
• מחירי הטיול אינם כוללים תשלומים על בסיס אישי כגון שיחות טלפון כביסות שרות חדרים וכי”וב

כללי
• זמני היציאה וההגעה לישראל נתונים בידי חברות התעופה ואין המארגן מתחייב להשלים את הימים במלואם.
• המארגן אינו אחראי לשינוי בשעת היציאה או החזרה ונתיב הטיסה שהם באחריות בלעדית של חברות התעופה.   והם כפופים לתקנות הטיסה הרלבנטיות ולאמנות בין לאומיות.
• כל מסלולי הטיולים,על מרכיבהם השונים, תוכננו ע”י המארגן ונימצאו כניתנים לביצוע.
• יחד עם זאת יתכננו שינויים הנובעים מעידכוני מזג אוויר או לוח הטיסות
• בכל טיול המסלול מתאר את אתרי הביקור ולא בהכרח את סדר הלינות.
• אין המארגן אחראי לכל מידע שנמסר על ידי אדם בכתב או בעל”פ הסותר את האמור במסמך זה

חשוב
• הנוסע מוזמן להכנס לאתר משרד החוץ על מנת ,להתעדכן על התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד
כתובת האתר . www.mfa/gov/il/mfaheb/sherut/travel%20advisory

ביטוח נוסעים ומטען
• החברה המבצעת אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע במהלך הטיסה ו\או שהיתו בחו”ל עקב תאונה,מעשי אלימות,שוד ,גניבה,אישפוז,הריון,אובדן מטען,מסמכים ,כרטיס טיסה ו\או דרכו

נשים בהריון
• לטיסה חובה להצטייד באישור מרופא מטפל בשפה האנגלית

 תשלום
• מלוא התשלום יגבה לפחות 21 ימי עבודה לפני היציאה מהארץ
• הבטחת המחיר ואישור החדרים במלון מותנה בתשלום
• בתשלום בכ. אשראי תוספת של 3%
• העברה בנקאית תעשה בשקלים לפי שער העברות של יום ביצוע התשלום.

תפריט נגישות

Call Now Button