הסכם לשירותי קרקע במלדיבים וסרי לנקה – יוניגלוב סחר בע”מ נציגי אלפנטורס בישראל

שם החברה: UNIGLOBE TRADING LTD
כתובת בישראל: Amnon ve’tamar 11/11 Hertzelia 4641736, ISRAEL

הסכם לשירותי קרקע  בסרי לנקה יוניגלוב סחר בע”מ נציגי אלפנטורס בישראל

מה כולל המחיר:

• לינה לנוסעים בתי המלון כפי שמפורט במסלול שנשלח ללקוח

• רכב  ממוזג שמותאם לכל המשתתפים , כולל נהג)דובר אנגלית( מהשדה התעופה לאורך כל הטיול עד חזרה לשדה התעופה.


מה
לא כולל המחיר:

• אשרת כניסה לסרילנקה – ויזה.

• ביטוחים – לרבות רפואי , כבודה , טיסות . –

• צילום וידאו במקומות שנדרש היתר בתשלום .

• ארוחות צהריים במשך הטיול .

• כניסות לאתרים ולפעילויות אחרות הדורשות תשלום ודמי כניסה

• טיפים , לרבות לנהג ( נהוג לתת לנהג 15 $ דולר טיפ לכל יום טיול )  למדריכים באתרים ( יש דמי שירות קבועים למדריך המקומי בכל אתר)  או לצוות המלון )ע”פ שיקול הלקוח(. או כל נותן שירות אחר.

  • כל מה שאינו מוזכר במסלול ובמפרט שנשלח ללקוח

תנאים נוספים

• לא יתקבל זיכוי /קיזוז תשלום בעקבות ביטול מלון או פעילות במהלך הטיול.

• פעילויות נוספות במהלך הטיול) שלא הופיעו במסלול הטיול( יחויבו בתשלום מלא.

• כל בקשה במהלך הטיול לשינוי מלון או שדרוג חדר תהיה בהתאם לזמינות ותחויב בתשלום מלא , אלא אם המלון ישדרג ללא עלות.

• שינוי נתיב הכרוך בנסיעה ארוכה יותר יחויב בתשלום.

דמי ביטול

במידה והלקוח יאלץ לבטל את הזמנתו, על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה.

ביטול העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה כתובה למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול שיחולו לפי הפרוט הבא:

מ 14 ימי עבודה עד מועד הטיסה )מועד ההגעה לסרילנקה ( יגבה – 100% משווי העסקה לנוסע. ( הימים שישי שבת וראשון אינם ימי עבודה )

כוח עליון

הספק יהיה פטור מאחריות כלפי הלקוח בכל הקשור לביטול תוכניות הטיול בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו\או בעקיפין כתוצאה

משביתות , מזג אויר , הצפות , ים סוער , סגירת אתר , שריפה.

 

מזג אוויר

המארגן אינו יכול להתחייב או לשאת בתוצאות של מזג האוויר השוררים בזמן החופשה.

 

כניסות לאתרים:

יתכנו מצבים כי חלק מהאתרים יוגבלו עקב סיבות שלא תלויות בנו ואינם בשליטתנו כגון מזג אוויר.

אשרות ודרכונים

אין הספק אחראי לנזקים שיגרמו ללקוח עקב אי טיפול באשרות המתאימות. טרם יציאתו מהארץ בדרכון מוגבל, או אי התרה להנפקת אשרה

הנפקת האשרות הם באחריות הנוסע בלבד.

על הדרכון להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה מהארץ.

כל הוצאה הנגרמת בגין דרכון לא תקין או אשרות נסיעה לא תקינות המונעות כניסה למדינה כלשהיא,תחול על הלקוח.


כבודה

תובלת המזוודות והמטען הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.

אין הספק אחראי לנושא הסבלות ואספקת העגלות והמזוודות בשדה התעופה ובתי המלון.


בתי
מלון

הספק יעשה ככל ביכולתו לשכן את המטיילים בבתי מלון על פי הדרוג המפורסם.

אין הספק מתחייב לחדר מסוים בתוך בית המלון אלה אם הוזכר במפורשות בהזמנה.

בהזמנת חדר לשלושה תיתכן שתוכנס מיטה נוספת או מתקפלת לחדר זוגי.

במקרה של בעיה תפעולית כול שהיא או בעיה הנובעת מכוח עליון, רשאי הספק להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה או גבוהה יותר.

האחריות לכך לרבות העברה למלון חלופי בידי הנהלת המלון ובתאום עם הספק.


תחבורה

לביצוע התוכנית , הספק יעמיד לרשות הלקוח רכב בהתאם למספר המשתתפים

הספק מתחייב לספק שרותי הסעה בהתאם לאתרים המופיעים בתוכנית הטיול.


ביטוח

חובת הלקוח והנוסע לבטח את עצמו בפוליסת ביטוח , לרבות מטען.

הספק אינו אחראי לנזקים שיגרמו ללקוח כתוצאה מתאונה , מחלה, רשלנות הנוסע ,נזק למטען או נזק ישיר או עקיף העלולים להיגרם במהלך הטיול עקב מעשי אלימות איבה,גניבה,אבדה,תאונה,הוצאות רפואיות וכיו”ב.

כל נזק ו\או אובדן רכוש ו/או הוצאות נוספות אשר יגרמו למשתתף בטיול מסיבות שאינם בשליטתו של הספק, יחולו על הלקוח לבד.

במידה ויחליט הלקוח להקדים את חזרתו ארצה, עקב האירועים המפורטים בסעיף זה ,לרבות מקרים של מוות/ מחלה של קרוב משפחה יהיה זה באחרויותו הבלעדית של הנוסע לארגן לעצמו את החזרה ארצה על כל המשתמע מכך.

 

תשר / טיפים

דמי השירות מיועדים לנותני השירותים בחו”ל )נהג, מורה דרך מקומי, מלצרים חדרנים וכיו”ב(

והם אינם כלולים במחיר הטיול. תשלומים אלו נתונים לשיקולו של הנוסע לפי שביעות רצונו מהשרות.


תשלומים
נוספים במשך הטיול

מחירי הטיול אינם כוללים תשלומים על בסיס אישי כגון שיחות טלפון כביסות שרות חדרים וכיו”ב


כללי

זמני הנחיתה וההמראה מסרי לנקה:  נתונים באחריותם הבלעדית של חברות התעופה, הלקוח נושא באחריות לבדוק את זמני ההמראה או הנחיתה ולהודיע לספק במידה וטיסה התעכבה או הקדימה אין הספק נושא בהוצאות הכספיות שיגרמו ללקוח בעקבות זאת.

הספק אינו אחראי לשינוי בשעת היציאה או החזרה ונתיב הטיסה שהם באחריות בלעדית של חברות התעופה והם כפופים לתקנות הטיסה הרלבנטיות ולאמנות בין לאומיות.

הגעה לשדה התעופה :  הדרכים והכבישים בסרי לנקה נוטים להיות פקוקים ולכן אנו ממליצים לקחת טווח ביטחון רב מבחינת הזמן בהגעה לשדה התעופה. מקולומבו עיר הבירה יש לקחת בחשבון לפחות שעתיים של

נסיעה עד לשדה התעופה. חברות התעופה דורשות להיות בשדה התעופה שלוש שעות לפני הטיסה  לכן מומלץ לצאת מקולומבו לפחות 5 שעות לפני מועד ההמראה. יציאה באיחור לכיוון שדה התעופה וכתוצאה מכך אי הגעה בזמן לטיסה הינה באחריותם המלאה של המטיילים.  כמו כן החברה אינה נושאת באחריות להשפעת  כח עליון כמו מזג אוויר או כל דבר אחר שיעכב את ההגעה לשדה התעופה בזמן.

כל מסלולי הטיולים,על מרכיביהם השונים, תוכננו ע”י הספק ונמצאו כניתנים לביצוע,

יחד עם זאת יתכננו שינויים הנובעים מעידכוני מזג אוויר או לוח הטיסות.

תשלום

הבטחת המחיר ואישור החדרים במלון מותנה רק לאחר אישור הספק וחתימת הלקוח בהסכמתו לכל התנאים הרשומים במסמך זה.

לאחר שקראתי את האמור , הריני לאשר את תנאי ההסכם.

תפריט נגישות

Call Now Button